Vishandel/Fish monger's

Amsterdamsche Vischhandel

De winkel is zo klein dat er geen […]